Cykl koniunkturalny

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny to cykliczne zmiany długookresowego tempa wzrostu gospodarczego charakterystyczne dla gospodarek rynkowych, którym w praktyce nie daje się zapobiec. Dla inwestora rozpoznanie fazy cyklu koniunkturalnego powinno być pierwszym i najważniejszym etapem analizy fundamentalej (czytaj na stronie analiza fundamentalna), od którego zależy wybór rodzaju rynku, na którym powinniśmy inwestować.

 


 

 

 

cykl koniunkturalny

 

Rys. Cykl koniunkturalny.

I. Faza rozkwitu to okres, w którym szybki wzrost PKB, spożycia i inwestycji oraz silny spadek bezrobocia prowadzi do zwiększonego popytu a w konsekwencji do narastania zjawisk nierównowagi gospodarczej (wzrostu inflacji i deficytu handlowego).

II. Faza spowolnienia to okres, w którym zjawiska gospodarcze występujące w fazie rozkwitu ulegają spowolnieniu.

III. Faza recesji to okres spadającego PKB, spożycia i inwestycji oraz wzrostu bezrobocia.

IV. Faza ożywienia to szybki wzrost PKB, inwestycji i spożycia oraz spadku bezrobocia.

Przedstawiony wykres modelowy nie zawsze pokrywa się z trendami występującymi na poszczególnych rynkach, jednak występuje on najczęściej. Dzięki temu inwestor z dużym prawdopodobieństwem może prognozować przebieg zdarzeń, a odstępstwa od tego schematu powinny skłaniać go do dużej ostrożności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Niektórzy ekonomiści dzielą cykl koniunkturalny an fazę ekspansji i recesji.

Faza ekspansji (ożywienia) charakteryzuje się wzrostem różnych mierników ekonomicznych: PKB, produkcji, cen, zatrudnienia, popytu, inwestycji oraz malejącym bezrobociem i niskiej inflacji. W okresie szczytu wszystkie mierniki ekonomiczne przestają rosnąć, lecz jeszcze przez pewien czas utrzymują się na wysokim poziomie. Następuje kolejna faza cyklu – recesja (kryzys). Wzrasta inflacja oraz bezrobocie, natomiast następuje spadek pozostałych mierników ekonomicznych. Faza ta kończy się depresją (dnem), w której mierniki ekonomiczne pozostają na niskich poziomach. Oczywiście cykle te w różnych krajach mają różny przebieg i różną długość. W jednych mają przebieg łagodny, prawie niezauważalny, w innych zaś niezwykle dramatyczny.

Zobacz także interesujące frazy:

  • cykl koniunkturalny w Polsce;
  • cykl koniunkturalny i jego fazy;
  • współczesny cykl koniunkturalny;
  • klasyczny cykl koniunkturalny;
  • realny cykl koniunkturalny;
  • cykl koniunkturalny wykres;
  • cykl koniunkturalny definicja;
  • cykl koniunkturalny klasyczny.